RE-ART, výtvarný projekt

RE-ART je výtvarný projekt Miloše Poláška, který skládá poctu klasikům moderního umění. V RE-ARTových dílech se autor snaží reagovat na pocity a asociace, které v něm klasická díla vyvolávají. Přistupuje k tomu s jistou nadsázkou a vtipem. Vše v rámci, kterým jsou fotografické techniky.

Autorova reakce přichází v době rozvinuté digitalizace. Polášek skrze tento projekt svým pohledem prezentuje osvobození a přerod fotografie od fotografického obrazu světa na svět fotografického obrazu, kdy pojem realita se posouvá do jiné dimenze.

Samotným názvem – RE-ART – autor evokuje reakci (či komunikaci s) na dobu exploze nových výtvarných směrů, dobu expresionizmu, futurizmu, dada, surrealizmu a manifestů. Tedy dobu, kdy umění balancovalo na hraně ironie, provokace, zesměšňování a překračovalo tehdejší estetické hranice a limity.

Při vyslovení názvu projektu se dere na mysl přesmyčka: RE-ART / SE-CESE / RE-CESE.


František Drtikol

Paul Gaugin

René Magritt I

Pablo Picasso III

Paul Delvaux III

Projekt RE-ART je také vymezením proti postmoderně, která mnohdy svou nejednoznačností přímo vyzývá k tomu, aby se stala terčem. Díla tohoto projektu se tedy snaží o hravý, recesní, nesvazující přístup ke klasikům, smysl jejichž děl nebylo nutno vysvětlovat. Jedná se o poctu moderně, dnes již téměř klasické, která je tak přetransformována do současnosti. Autor přitom vnáší svůj subjektivní pohled na kompozici, výběr autorů, jejich děl i vnitřní komunikaci modelek s klasiky, která je v RE-ART dílech přítomna.

Retro stylu odpovídá i forma. Miloš Polášek volí pro tato díla kontaktní kopie velkoformátových negativů na své „hand made“ fotografické papíry, s jeho vlastní vyvinutou fotografickou emulzí. Tu autor nanáší na grafické kartony. Tento postup je časově velmi náročný na přípravu i samotnou techniku a stojí tak v protipólu k dostupnosti běžných digitálních fotografií. Je také zárukou originality a omezeného počtu každého signovaného díla.

Fotografie: Prohlédnout si můžete černobílé fotografické originály z projektu RE-ART nebo barevné RE-ART fotografie.

Výstava: Výstava RE-ART proběhla v období 1.9.2011 až 31.10.2011 ve Výtvarném centru Chagall v Ostravě, viz tisková zpráva.