Tisková zpráva k výstavě RE-ART Miloše Poláška 1.9.2011

Ostravský fotograf a grafik Miloš Polášek (*1939) přichází s výstavou, která bude prezentovat jeho aktuální uměleckou tvorbu. Představí svůj dosud poslední umělecký projekt s názvem RE-ART. Vyjadřuje jím svůj svébytný pohled na vývoj a směřování fotografie jako uměleckého výrazového prostředku v současnosti. Výstavu Miloš Polášek bere jako možnost svého osobního komentáře a nese podtitul „Klasická fotografie v digitálním věku“. Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 1.9.2011 v 17.00 ve Výtvarném centru Chagall v Ostravě, uvede ji historik umění PhDr. Petr Pavliňák. Výstava potrvá do 31.10.2011.

Díky masivnímu rozšíření a zpřístupnění digitálních tiskových a reprografických technik byla klasická fotografie vytvářená fotochemickým procesem odsunuta na okraj zájmu. Své uplatnění nachází stále méně a stala se tak jakýmsi znakem jedinečnosti, autorského originálu. To, že doby masového rozšíření fotochemie jsou pryč ostatně dokládá omezování či dokonce ukončení výroby černobílých fotografických papírů společností Kodak.

Z esteticko-uměleckohistorického pohledu Miloš Polášek souhlasí s prof. Abigail Solomon-Godeauovou (prof. dějin umění na University of California), že po destruktivním a kritickém užití fotografie diletanty v postmoderním umění přetrvává pro uměleckého fotografa tradiční kategorický imperativ: prvenství formální stránky a hodnot, autonomie fotografického obrazu, fetišizace kvality originálu a nezpochybnitelné autorství.

V převážné většině své tvorby se Miloš Polášek zaměřuje na obsahově mnohovýznamně koncipované fotografické originály, jež je možno charakterizovat sloganem „Od fotografického obrazu světa do světa fotografického obrazu“.

Pro zdůraznění autentičnosti autorského originálu jsou fotografie prezentované na výstavě exponovány na fotografickou emulzi, kterou autor sám vyrobil i nanesl na grafické papíry. Zvolený technologický postup vyžaduje velkoformátové negativy, které jsou Poláškovi v poslední době tak blízké.

V tomto pojetí přichází autor s projektem RE-ART, jako poctou skládanou jeho oblíbeným malířům moderny (Modigliani, Mucha, Schiele, Magritt, Matisse, Trampota, Špála a další). Soubor má 49 prací.

Příští rok přitom Miloš Polášek hodlá přijít s vydáním obrazové monografie s touto tematikou a již zmíněným podtitulem „Klasická fotografie v digitálním věku“. Jako další publikaci se připravuje na vydání svých dosavadních zkušeností, tedy v klasickém fotochemickém receptáři, včetně jednoduchého návodu na kontaktní kopie z digitálních (vytištěných) negativů na klasický fotografický papír. Bude mít titul 7x10 inch. podle formátu jeho oblíbených negativů.

 

Další informace k RE-ART na: www.enface.cz/R

Webové stránky a další informace o Miloši Poláškovi: http://polasek.enface.cz