Fotografie ze světa

Kromě umělecky zaměřených fotografií autorských originálů naleznete na této straně fotografie pořízené v různých koutech světa. Pojímány jsou jako protiváha mnohdy abstraktně pojatých uměleckých snímků. Přinášejí romantiku hledání i nalézání a jsou obdivem k uměleckým dílům vytvořeným přírodou samou i úctou k monumentalitě architektonických památek starověkých, již zaniklých civilizací.

I na těchto fotografiích autor sledoval kompoziční rovnováhu, zřejmou náladovou orientaci i barevnou exkluzivitu. Snímány byly na diapozitivy formátu 6x9 a následně několikastupňovým skenováním digitalizovány pro získání kvalitního obrazu s velkým dynamickým rozsahem.

Fotografie mapují prostředí egyptských pyramid, antického kulturního prostředí, vzájemný soulad krásy moře a strmých skal nejen v Řecku a středomoří i romantiku Itálie. Kontrastně proti tomu působí snímky z Japonska, jeho odlišné kultury i moderního světa.

Všechny fotografie si můžete pod jejich číslem (za křížkem #) objednat jako velkoformátové tisky (printy) v kvalitě s garancí trvanlivosti 100 let.

Cykly:


Pyramidy a antické prostředí

Středomoří

Itálie

Japonsko a Rusko

Rhodos, Řecko